Warmińsko-Mazurska Spó³dzielnia Inwalidów

w Olsztynie

 

ul. Kopernika 46A

10-959 Olsztyn

 

Tel: 89 527 30 22

Fax: 89 527 76 63

 

Przepraszamy, serwis www w trakcie przygotowywania...